@SOG_galicia

Presentación

Como Presidente da  Sociedade  Oncolóxica de Galicia (SOG) considero básico que a nosa Sociedade dispoña dunha  páxina web corporativa renovada, actualizada e plenamente funcional.  Sen dúbida, todos os socios da SOG consideran que é imprescindible dispor desta ferramenta de traballo, activa xa desde 2011.

A  mesma permitirá visibilizarnos como unha Sociedade Científica moderna e aberta, podendo,  ademáis, estar ao tanto dos acontecementos científicos máis relevantes non campo dá oncoloxía galega, nacional e internacional.

Tamén nos vai permitir aglutinar todo o traballo que estamos a desenvolver os profesionais de Galicia, facéndoo visible entre nós mesmos e fóra de Galicia, facilitando a participación en proxectos comúns con outras organizacións que tamén traballan no campo da Oncoloxía Médica e Radioterápica, aparte de darnos a coñecer na sociedade.

De todos os xeitos, para que todo este proxecto siga tendo éxito é necesaria a participación de todos os socios da SOG, pois é a eles a quen vai dirixida. Necesitaremos do voso “feedback” e da vosa axuda para que esta páxina, actualizada periodicamente, siga mantendo o seu interese.

Esperando que os cambios feitos na páxina web sexan útiles e do voso agrado, recibide una forte aperta,

Sergio Vázquez Estévez

Presidente da SOG

Junta directiva

Presidente
. Dr. Sergio Vázquez Estévez.
Vicepresidente
. Dr. Martín Lázaro Quintela
Secretaria
. Dra. Laura Torrado Moya
Tesorero
. Dr. Jorge García González.
Vocales
. Dr. Ana Fernández Montes
. Dra. Elena Gallardo Martín.
. Dra. Begoña Graña Suárez.
. Dr. Joaquín Casal Rubio
. Dr. Luis León Mateos
. Dra. Patricia Calvo Crespo
. Dra. Aurea Molina Díaz

Enlaces

Este contenido está restringido a suscriptores